Tag Archives: ยั่งยืน

5 เหตุผลทำไมต้องมีเงินออม ทั้งที่เงินก็ยังไม่พอจะกิน

คุณอาจจะคิดว่าเงินออมนั้นไม่สำคัญเพราะปากท้องตอนนี้สำคัญว่า แต่รู้หรือไม่ว่า เงินออมนั้น เปรียบเสมือน สมบัติที่คุณจะได้ใช้ในวันหน้า Share