Tag Archives: ธุรกิจ

อยากรวยต้องเอาจริงเอาจังเสมอ

ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าอยากจะรวย อยากจะมีชีวิตที่สุขสบาย สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเสมอก็คือ การเอาจริงเอาจังในการวางแผน ดำเนินการ เพื่อสร้างฐานะ ยิ่งท่านที่ทำธุรกิจแล้ว Share