Category Archives: เงินต่อเงิน

สูตร 72 และการทำงานของเงิน

สูตร 72 มีอยู่ว่า ถ้าคุณได้ผลประโยชน์ทางการเงินจากอะไรก็ตาม 10% ทุกปี ด้วยความพิเศษของ “ดอกเบี้ยทบต้น” ในเวลา 7.2 ปี เงินของคุณจะกลายเป็น 2 เท่าพอดี แล้วถ้าผลตอบแทนไม่ใช่ 10% ล่ะ วิธีคำนวณง่าย ๆ ก็คือ Share