Category Archives: บริหารหนี้

ทำอย่างไรกับเงินออมให้โตและมั่นคงตลอดกาล

ทุกคนฝันว่าอยากมีเงินทองมากองมากมายและต้องการความมั่นคงทางการเงิน อยู่ตลอดเวลา แต่ต้องบอกว่า Share

ถ้าไม่พร้อมอย่าซื้อบ้าน

การซื้อบ้านสักหลังนึงนั้น ถือว่าเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องพร้อมที่สุดเพื่อการเป็นหนี้ก้อนใหญ่ครั้งนี้ การที่เราจะรู้ได้ว่าเราพร้อมที่จะซื้อบ้านหรือเปล่านั้น Share