เกี่ยวกับเรา

p-new-14

ผู้เขียนเองไม่ไช่นักการเงิน เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับคุณ ๆ แต่ก็ได้ผ่านประสบการณ์มากมากมายพอสมควร แต่ชีวิตเริ่มจะมาเข้าที่เข้าทางจากการทำความรู้จักเรื่องเงินให้ลึกซึ้งจริง ๆ

ผู้เขียนจึงอยากจะถ่ายทอด บอกเล่า เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้กลับมาสนใจคำสั้น ๆ ที่เรียกว่า “เงิน” ถึงแม้เป็นคำสั้น ๆ ก็จริง แต่พลังของคำนี้ยิ่งใหญ่มากเกินจะประมาณได้ ผู้เขียนอยากให้ท่านลองมาสนุกกับการเรียนรู้เรื่องเงิน เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายที่ว่า “การใช้เงินเพื่อให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” นั่นเอง